polityka prywatności

EBHOLD sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja: 16.10.2020

Niniejsza polityka prywatności i rejestr uczestników wydarzeń organizowanych przez EBHOLD sp. z o.o.  są zgodne z Ogólnym rozporządzeniem UE 2016/679 o ochronie danych osobowych.

Posiadacz rejestru

Nazwa: EBHOLD sp. z o.o. (zwany dalej „ EBHOLD”)

Adres:

ul. Bartycka 22B 

lok. 21A 

00-716 Warszawa

NIP: 5213904811

Nazwa rejestru

Rejestr uczestników wydarzeń EBHOLD

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji wydarzeń dla naszych klientów. Poprzez rejestrację uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko w celu komunikacji związanej z wydarzeniami i w celu wysyłania wiadomości e-mail dotyczących Twojego zamówienia lub promujących nasze produkty i usługi. Przed wydarzeniem wyślemy na Twój adres e-mail wiadomość z informacjami o wydarzeniu, a po imprezie ankietę dot. wydarzenia. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w innych celach.

Zawartość rejestru

Rejestr zawiera dane kontaktowe klientów EBHOLD. Osobiste dane kontaktowe otrzymane od klientów nie będą łączone z innymi danymi zapisanymi w rejestrze.

Źródła danych rejestru

Głównym źródłem danych zapisanych w rejestrze są informacje podane przez klientów podczas rejestracji.

Polityka plików cookie

Na naszej stronie używamy plików cookie. Plik cookie to mały plik tekstowy zapisywany przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika. Pliki cookie nie są szkodliwe dla urządzenia lub plików użytkownika.

Głównym celem plików cookie jest dostosowanie strony do potrzeb użytkownika, a także analiza i poprawienie funkcjonalności strony i prezentowanych treści. Dane zebrane przy pomocy plików cookie mogą być również wykorzystywane w celu ukierunkowania komunikatów oraz optymalizacji działań marketingowych.

Identyfikacja użytkowników strony tylko poprzez pliki cookie nie jest możliwa. Dane zebrane przez pliki cookie mogą jednak zostać połączone z informacjami uzyskanymi w inny sposób, np. gdy użytkownik wypełni formularz na stronie.

Pliki cookie gromadzą niżej wymienione dane:

– adres IP

– moment i czas trwania sesji

– przeglądane strony

– używaną przeglądarkę.

EBHOLD może używać zarówno trwałych plików cookie, jak i plików cookie sesji. Trwałe pliki cookie zostają zachowane na twoim komputerze po zakończeniu sesji do momentu wykasowania, podczas gdy pliki cookie sesji wygasają po zamknięciu przegądarki. Trwałe pliki cookie można usunąć zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w pliku pomocy przeglądarki. Jeśli zdecydujesz się wyłączyć obsługę plików cookie, niektóre elementy strony mogą nie działać poprawnie.

Regularne ujawnianie informacji i przekazywanie danych poza UE lub Europejski Obszar Gospodarczy

EBHOLD nie przekazuje danych osobom trzecim innym niż partnerzy EBHOLD. Dane osobowe nie są przekazywane poza UE i Europejski Obszar Gospodarczy.

Bezpieczeństwo, integralność i dostępność rejestru

Rejestr jest poufny i chroniony zgodnie z poniższymi zasadami:

  • Dostęp do obiektu, w którym przechowywane są dane, jest ograniczony.
  • Zadbano o fizyczną integralność i bezpieczeństwo urządzeń i systemów.
  • Nasz system rejestracji dostępny jest wyłącznie przez bezpieczne połączenie SSL.
  • Dostęp do systemu przez ogólnodostępne sieci informacji jest ograniczony przy pomocy zapór sieciowych i innych technicznych środków ochrony.
  • Dane osobowe są przetwarzane tylko przez osoby specjalnie do tego wyznaczone przez EBHOLD oraz przez osoby trzecie, które świadczą i rozwijają usługi EBHOLD.

Twoje prawa

Zgodnie z prawem jesteś upoważniony do rewizji danych, które od ciebie otrzymaliśmy. Masz prawo domagać się aktualizacji lub usunięcia niepoprawnych, zbędnych, niepełnych lub nieaktualnych danych osobowych. Prosimy o przesłanie żądania w formie podpisanego dokumentu na podany adres:

EBHOLD sp. z o.o.

Osoba odpowiedzialna za rejestr

Adres:

ul. Bartycka 22B 

lok. 21A

00-716 Warszawa

lub na adres e-mail:

info@colorobstaclerush.com

Zmiany w naszej polityce prywatności

Jeśli polityka prywatności ulegnie zmianie, zmiany będą widoczne na tej stronie wraz z podaną datą aktualizacji. O znacznych zmianach w polityce prywatności będziemy informować zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.